آرد مالت تیره

آرد مالت تیره از دانه های مالت برشته و کاراملیزه تهیه میشود. در آرد مالت کاراملیزه با تیره تر شدن رنگ فعالیت آنزیمی به صفر میرسد و لذا در غالب فرآورده های نان به هدف ایجاد رنگ و بو استفاده میشود.

دانه مالت تیره” یکی از فرآورده های “جو جوانه زده و خشک شده” یا همان “مالت” است. این محصول به عنوان ماده اولیه جهت ایجاد رنگ و طعم در صنایع مختلف به خصوص ماءالشعیر سازی استفاده می شود و میتواند در تمامی صنایع غذایی، به صورت کامل جایگزین کارامل و سایر رنگ دهنده ها باشد. دانه مالت تیره فرآورده هایی به نام “پودر مالت تیره” و “عصاره مالت تیره” دارد که بر اساس نیاز و نحوه ی استفاده ی صنایع مختلف با کاربرد و تاثیر مشابه تولید میشود