مالت روشن

برای تهیه آرد مالت با رنگ روشن ، مالت رنگ روشن با فعالیت دیاستاتیک قوی را آسیاب نموده و از الک با مش ریز می گذرانند تا کاملا” یکنواخت شود. این محصول برنگ سفید شیری ،دارای آرومای ملایم مالت و فعالیت آنزیمی بسیار مطلوب می باشد. افزودن آرد مالت برای خمیرنان موجب شکسته شدن نشاسته و پروتئین موجود در خمیر گردیده و لذا موجب تسریع ورآمدن خمیر و بطور کلی تخمیر در نان میشود. بعلاوه تشدید تخمیر عطروبوی نان را نیز تشدید می کند.آرد مالت ضمنا درطولانی شدن ماندگاری نان هم موثر است. در این خصوص بعدا” اطلاعات تفصیلی ارائه خواهیم کرد.

به منظور تهیه مالت جو ، دانه های با کیفیت جو را از مزارع برداشت کرده و جهت جوانه زنی در آب قرار می دهند . به عبارتی دیگر مالت جو از دانه های جو جوانه زده به وجود می آید. به طور کلی در صنعت تولید ماء الشعیر و آبجو سازی ، مالت جو بسیار مورد استفاده قرار می گیرد و طی فرایند تولید ، نشاسته موجود در جو به قندهای ساده تر نیز تغییر می یابد. مالت جو در طعم دهی به نوشیدنی ها تاثیر به سزایی دارد.