بزرگترین تولید کننده مالت کشور

این مجموعه بزرگترین واحد تولید مالت در ایران با ظرفیت 20هزار تن در سال با جدیدترین تکنولوژی و بر اساس استاندارد اروپا به بهره برداری رسیده است. موسسین و مجریان این شرکت گروهی از کارشناسان مجرب و کاردان در رشته تخصصی مربوط به این پروژه هستند لذا امیدواریم این گروه در عرصه تولید و عرضه محصولات خود در کنار بهترین های این صنعت قرار گرفته، افتخار کسب رضایتمندی مشتریان طرف همکاری خود را داشته باشد.

null

آرد مالت تیره

آرد مالت تیره از دانه های مالت برشته و کاراملیزه تهیه میشود. در آرد مالت کاراملیزه با تیره تر شدن رنگ فعالیت آنزیمی به صفر میرسد .

null

مالت روشن

برای تهیه آرد مالت با رنگ روشن ، مالت رنگ روشن با فعالیت دیاستاتیک قوی را آسیاب نموده و از الک با مش ریز می گذرانند تا کاملا” یکنواخت شود

null

مالت کاراملیزه

برای تولید مالت برشته از دانه های جو با کیفیت مطلوب استفاده میکنیم. قبل ورود جو به پروسه تولید بررسی های لازم صورت میگیرد

null

آرد مالت روشن

برای تهیه آرد مالت با رنگ روشن ، مالت رنگ روشن با فعالیت دیاستاتیک قوی را آسیاب نموده و از الک با مش ریز می گذرانند تا کاملا” یکنواخت شود

null

مالت برشته

برای تولید مالت برشته از دانه های جو با کیفیت مطلوب استفاده میکنیم. قبل ورود جو به پروسه تولید بررسی های لازم صورت میگیرد.