درباره شرکت کاسپین سبز

ما بذر گشنیز، روغن گیاهی گشنیز، اسانس گشنیز و اسانس رازیانه را با بهترین کیفیت و با روشهای سبز در مهد گشنیز و رازیانه ی ایران تولید میکنیم.

لیست محصولات ما

شرکت کاسپین سبز

جایگاه تولید محصولات زراعی بسیار متفاوت با محصولات باغی

×