اسانس رازیانه

اسانس رازیانه یک  مایع بی رنگ یا زرد کمرنگ بوده، طعم آن تند و به دلیل خاصیت ضد باکتری، ضد قارچ، ضد التهاب و درد، ضد استرس و ضد سرطانی (بدلیل داشتن ماده آنتول)، در درمان و بهبود برخی بیماریها موثر می باشد. در حال حاضر شرکت کاسپین سبز قادر است 150 کیلوگرم اسانس رازیانه در ماه تولید نماید. مقدار تولید این محصول، در مراحل بعد قابل ارتقا تا 10 برابر نیز خواهد بود. مجوز تولید و بهره برداری این شرکت، صرفا در زمینه آرایشی و بهداشتی می باشد.

×