تخم گشنیز

درباره کاسپین سبز

ما بذر گشنیز، روغن گیاهی گشنیز، اسانس گشنیز و اسانس رازیانه را با بهترین کیفیت و با روشهای سبز در مهد گشنیز و رازیانه ی ایران تولید میکنیم.

×