درباره جلبک سبز کاسپین

شرکت جلبک سبز تولید کننده ریزجلبک ها برای مصارف صنایع غذایی، دارویی و آرایشی و بهداشتی می باشد. این شرکت در فاز اول کشت اسپیرولینا و کلرلا را بهینه کرده است. مزایای جلبک ها نسبت به گیاهان، توانایی کشت آنها در محیط های آبی متنوع با نیاز کمتر به کود و آفت کش ها است که منجر به ضایعات و آلودگی کمتر می شود.ریزجلبک‌ها به‌عنوان میکروارگانیسم‌های یوکاریوتی فتوسنتزی، اگرچه حاوی اندامک‌های مشابه با گیاهان خشکی مانند کلروپلاست‌ و هسته هستند، اما بیومس بالاتری تولید می‌کنند. دلیل آن کارآمدی آنها در استفاده از نور خورشید، CO2، آب و … است

لیست محصولات ما

جلبک سبز کاسپین

تولید کننده ی محصولات جدید بر پایه ی ریز جلبک ها