جلبک کلرلا

جلبک کلرلا از ریزجلبک­های آب شیرین دارای محتوای بسیار بالای اسید چرب می-باشد به طوریکه برخی از سویه های آن کاندید خوبی برای تولید بیودیزل کرده هستند. تولید بیودیزل از ریز جلبک ها به جای گیاهان (ذرت) نگرانی در مورد کاهش غذای انسان ، خوراک دام و محصولات دیگر گیاهی را کاهش می­دهد.

این جلبک حاوی 50 درصد اسید چرب و حدود 30 درصد پروتئین می­باشد. این جلبک نیز در مکمل­های غذایی و صنایع آرایشی-بهداشتی استفاده می­شود.

این جلبک­ها امروزه جهت غنی سازی  در محصولات غذایی مورد توجه قرار گرفته است و همچنین کاربرد زیادی در آبزی پروری به ویژه ماهیان زینتی دارند.