درباره مزرعه نمونه کاسپین

این شرکت بعد از مطالعه و بررسی صنایع مرتبط با گیاه آلوئه ورا و امکان سنجی بازارهای داخلی و خارجی، در سال 1400با احداث اولین گلخانه زنجیره تولید آلوئه ورا و محصولات جانبی و پایین دستی آلوئه ورا را آغاز نمود و در زمینه صنایع تبدیلی محصولات زیر را تولید میکند ، کیفیت همه محصولات تولیدی فوق به کیفیت گیاه آلوئه ورا بستگی داشته و این شرکت برای اطمینان از کیفیت تولیدات زنجیره کامل تولید از گیاه تا محصول نهایی را مدیریت نموده و محصولاتی با کیفیت عرضه می نماید.

لیست محصولات ما