پودر آلوئه ورا

پودر آلوئه ورا از ژل و برگ آن تهیه میشود و ماندگاری بالا و سهولت حمل و نقل و کاربردهای متنوع مشخصه اصلی پودر آلوئه ورا بوده و در صنایع مختلف غذایی و نوشیدنی و دارویی و بهداشتی مصارف گوناگون دارد.پودر آلوئه ورا با روشهای مختلفی تهیه میگردد و بسته به روش استخراج پودر و ماده اولیه آن در رنگهای سفید و زرد و سبز تولید میگردد.

مرغوبیت پودر آلوئه ورا به کیفیت و تازگی  ماده اولیه (برگ و ژل آلوئه ورا) و همچنین فرآیند تولید پودر بستگی دارد برای حفظ مواد مفید در طی فرآیند تبدیل ژل به پودر دمای وارده به ژل نباید از 40 درجه سانتیگراد بیشتر شود